Гаранция

Гаранция за качество

Всеки ремонтиран турбокомпресор има 6 /шест/ месеца гаранция, покриваща качеството на извършения ремонт и вложените части. Гаранцията на нов турбокомпресор е 1 година. Нашата отговорност продължава и по-нататък – ние сме на разположение при ремонта, ние ще бъдем с вас и ако нещо се обърка. Заявяваме своят ангажимент за решаване на извънгаранционен случай през срока на гаранция на преференциална цена – стойността на вложените части!

Извънгаранционни повреди

Никога не продължавайте да карате двигател с шум в турбината, тъй като това може да доведе до цялостна повреда в двигателя!

1. Неправилен монтаж –пропуски при монтажа, неправилно поставени гарнитури, използване на стари такива, използване на течни гарнитури (силикон), неотстранени транспортни тапи по турбокомпресора.

2. Попадане на чуждо тяло – повреда от удар, причинена от чуждо тяло, попаднало в компресорната или турбинната част се вижда ясно на компресорното, респективно на турбинното колело. Това най-често са повреди, нанесени от прахови частици, пясък или от нетвърди предмети. Изкключително важно е турбопътищата (за чистия въздух към турбината и отверстията за отвеждане на изгорелите газове) да са проверени внимателно за наличие на чуждо тяло. Не продължавайте да карате с турбокомпресор с наранени лопатки, защото баланса на ротора вече е нарушен.

3. Проблеми с мазането, които могат да се класифицират най-общо като:

А.  Замърсено масло  финни частици в маслото в ролята на абразив надират вала на ротора, втулките, както и леглата на лагерите. Появата на абразивни частици често се дължи на карбонизиране на самото масло. Овъгляването обикновено е причинено от прегряване или неподходящи адитиви (добавки) в маслото. Поради понижени качествени характеристики старото масло се овъглява при доста по-ниска температура от нормалната. Нагара се отлага по лагерния корпус и аксиалния лагер, което нарушава оптималното смазване и поврежда турбокомпресора.
От изключителна важност е използването на висококачествено масло и филтър. Смяната им е задължителна при монтаж на нов или ремонтиран турбокомпресор, както и на редовни интервали след монтажа.

Други причини за замърсяване на маслото могат да са:

 • задръстен, повреден или некачествен маслен филтър;
 • замърсявания, проникнали по време на ремонт;
 • износване на двигателя или недобре почистени елементи след ремонт (шлайф);

Б.  Прекъсване маслозахранването  важно е да се знае, че в работен режим ротора може да развие повече от 250 000 об./мин., като лагеруването е осигурено от маслен филм с дебелина от около 0.01 – 0.08 мм. Дори моментно прекъсване на подаването на масло води до контакт между лагеруващите елементи и прегряване.

В.  Липса на масло  критичен недостиг на масло за продължителни периоди (5-8 сек.) нанася поражения върху турбокомпресорната система. Роторът е най-уязвим при директните контакти метал-метал, по него се наблюдава т. нар. “посиняване “.  Не остават и незасегнати флингера и аксиалния лагер. Често в резултат на липса на мазане се стига до развиване на законтрящата гайка на компресорната перка поради усукване на ротора под действие на инерционни сили.

Липсата на захранване на масло може да е резултат от:

 • счупена, стеснена или запушена захранваща маслена тръбичка
 • повреда в маслената помпа
 • ниско ниво на маслото (под минимума на щеката)

4. Прегряване и претоварване – при работа на двигателя при прекалено висока температура или незабавно изгасяне на горещ двигател, без предвидено време за охлаждане, по вала на турбокомпресора се отлага нагар. Препоръчително е горещият двигател да работи 2-3 мин. на празен ход преди да се изгаси.

Възможни причини:

 • запушен въздушен филтър
 • незабавно изгасяне на двигателя след продължително натоварване
 • лошо качество на маслото
 • нередовна смяна на маслото
 • повреди по турбопътищата и интеркулера
 •  дефектна маслена помпа
 • неправилен монтаж на турбината
 • недостатъчно маслозахранване

5. Теч на масло от технически изправен турбокомпресор – причините за теч на масло от здрав турбокомпресор могат да бъдат:

 • Запушен въздушен филтър
 • Запушена тръба за оттичане на маслото
 • Високо картерно налягане (поради запушен филтър картерна вентилация или износена бутална група)
 • Твърде високо налягане на маслена помпа

6. Свръхобороти  режим на въртене на ротора с обороти над допустимите.

Възможни причини:

 • Пропуск на налягане от турбопътища и интеркулер
 • Повреда в електромагнитен клапан, управляващ турбото
 • Неправилно свързани вакуумни маркучи
 • Чиптунинг

7. Запушен катализатор или филтър за твърди частици (FAP/DPF)  водят до прегряване и аксиално износване на турбокомпресора.

8. Неоторизирани намеси  опити за отваряне, промяна на настройките или други манипулации по турбокомпресора от неупълномощени лица водят до отпадане на гаранцията.

9. Хибридни турбокомпресори  експлоатират се при максимално натоварване, извън параметрите за нормална експлоатация.

Обект на гаранцията е единствено турбокомпресора. Гаранцията не покрива :

 1. Горепосочените извънгаранционни повреди
 2. Претенции за пропуснати ползи
 3. Разходи по репатриране на МПС

Share this post

Call Now Button